JUDr. Martina Herzánová

NOTÁŘKA V PRAZE

Notář působí nejen jako tzv. soudní komisař v dědickém řízení, ale je i právníkem, který vám je nápomocen při důležitých životních rozhodnutích. Pomůže vám sepsat závěť, založit společnost, upravit majetek ve společném jmění manželů, osvědčit přijatá rozhodnutí na valných hromadách obchodních společností, družstev, společenství vlastníků, nebo i sepsat darovací či kupní smlouvu, zajistit vypořádání kupní ceny jejím složením do notářské úschovy a vyřídit změny v zápisech do katastru nemovitostí.

V souvislosti se sepsaným notářským zápisem je oprávněn provést přímé zápisy do všech veřejných rejstříků a rejstříku zástav movitých věcí vedených Notářskou komorou ČR. Poskytuje též právní pomoc a zastupování v rámci všech oblastí, v nichž působí.

 

kancelář

Na Florenci 1055/35,

110 00 Praha 1

Nové Město

tel: +420 224 816 178

ÚŘEDNÍ HODINY

Po – Čt:
8:30 – 12:00, 12:30 -15:00

Jak se k nám dostanete?

 

Notářská kancelář se nachází v centru Prahy a je dobře dostupná pro žadatele o notářské služby zejména z obvodů Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 7, Praha 8 a Praha 9.
Dům, v němž je notářská kancelář umístěna, se nachází na rohu ulic Na Florenci a Na Poříčí, naproti provozovně McDonald pod magistrálou, na rohu uvedeného domu je pobočka Komerční banky, a.s.

Parkování:

V okolí kanceláře se nachází větší množství placených parkovišť, zejména pod magistrálou.

Veřejná doprava:

  • stanice metra Florenc B, C
  • nejbližší zastávky tramvaje: Bílá Labuť nebo Florenc
  • blízko se nachází autobusové nádraží Florenc a Masarykovo nádraží

Naše služby

Notářská činnost

Notářský zápis je listina sepsaná notářem, která je veřejnou listinou. Některá právní jednání musí být povinně sepsána ve formě notářského zápisu.

Dědické řízení

Notář v řízení o pozůstalosti vystupuje jako soudní komisař pověřený soudem k vyřízení pozůstalosti. Účelem řízení o pozůstalosti je potvrdit dědicům, co z pozůstalosti nabyli.

Czechpoint & Ověřování

Notář poskytuje výpisy z informačního systému Czech POINT, ale i opisy a potvrzení z Rejstříku zástav a ze Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, Dále notář též poskytuje ověření shody opisu nebo kopie s listinou a ověření pravosti podpisu.

 

 

potřebujete PORADIT?

Napište nám

JUDr. Martina Herzánová, notářka

herzanova@notarherzanova.cz

Mgr. Dominika Jojková, notářská koncipientka

jojkova@notarherzanova.cz

Monika Vaňousková, kancelářská pracovnice

vanouskova@notarherzanova.cz

 

 

Mgr. Lenka Vrběcká, notářská koncipientka

vrbecka@notarherzanova.cz

Monika Pečená, notářská tajemnice

pecena@notarherzanova.cz

Recepce

tel: + 420 224 816 178, + 420 224 816 109

mobil: +420 602 368 174, +420 602 360 496