// //

Notářský zápis

Úschova

U notáře si lze uschovat peníze či listiny.

Úschova listin

Notář u sebe může uschovat listiny, které mají právní význam. Úschovu listin lze provést v případě, kdy se jedná o listiny, které mají být v určitý okamžik předány orgánu veřejné moci, mají být vydány určité osobě, nebo například na základě toho, že bude listina vrácena žadateli.

Mimo jiné notář do úschovy přijímá i listiny obsahující právní jednání pro případ smrti.

Úschova peněz

Notář do úschovy přijímá peníze obvykle za účelem vydání konkrétní osobě po splnění určitých podmínek či naplnění určitých skutečností.

Dokumenty sepisované notářem

Víte v jakých dalších případech potřebujete notáře?

Založení společnosti

Sepsání závěti

Úschova listin

Dědická smlouva

Úschova peněz

Zástavní smlouva

Zřeknutí se dědického práva

Ověření podpisu do zahraničí

Darovací smlouva

Kupní smlouva

Protestace směnek

Režim oddělených jmění

Vypořádání spoluvlastnictví

Předmanželská smlouva

Zúžení SJM

Rozšíření SJM

Převod společnosti

Přímý zápis do Obchodního rejstříku

Založení nadace

Přeměny obchodních korporací

valné hromady

Směnná smlouva

Založení společenství vlastníků jednotek

založení nadačního fondu

potřebujete PORADIT?

Napište nám

JUDr. Martina Herzánová, notářka v Praze

herzanova@notarherzanova.cz

 

 

Recepce

tel: + 420 224 816 178, + 420 224 816 109

mobil: +420 602 368 174, +420 602 360 496