// //

Notářský zápis

Darovací smlouva

Uzavřením darovací smlouvy dochází k bezplatnému převodu vlastnického práva k věci, popřípadě k závazku dárce věc bezplatně převést.

Pokud je předmětem daru věc nemovitá, musí být darovací smlouva písemná.

Sepíšeme Vám jakoukoliv darovací smlouvu, a to i formou notářského zápisu, který má povahu veřejné listiny. Výhodou sepsání notářského zápisu je možnost jej použít jako jednoznačný důkaz pravdivosti údajů v případě jakéhokoliv sporu.

Dokumenty sepisované notářem

Víte v jakých dalších případech potřebujete notáře?

Založení společnosti

Sepsání závěti

Úschova listin

Dědická smlouva

Úschova peněz

Zástavní smlouva

Zřeknutí se dědického práva

Ověření podpisu do zahraničí

Darovací smlouva

Kupní smlouva

Protestace směnek

Režim oddělených jmění

Vypořádání spoluvlastnictví

Předmanželská smlouva

Zúžení SJM

Rozšíření SJM

Převod společnosti

Přímý zápis do Obchodního rejstříku

Založení nadace

Přeměny obchodních korporací

valné hromady

Směnná smlouva

Založení společenství vlastníků jednotek

založení nadačního fondu

potřebujete PORADIT?

Napište nám

JUDr. Martina Herzánová, notářka v Praze

herzanova@notarherzanova.cz

 

 

Recepce

tel: + 420 224 816 178, + 420 224 816 109

mobil: +420 602 368 174, +420 602 360 496