// //

ověřování & czech point

Ověřování pravosti podpisu

Legalizací (ověřením pravosti podpisu) Vám notář ověří, že fyzická osoba před ním listinu vlastnoručně podepsala nebo uznala podpis, který je na listině, za vlastní. Pro ověření podpisu musí žadatel prokázat svou totožnost platným úředním průkazem (tj. občanským průkazem nebo pasem).

Ověřením podpisu neodpovídá notář ani jeho pracovník za obsah listiny jak po právní stránce, tak po stránce faktické.

Není možné ověřovat podpis na listině, která není úplná (např. formulář k vyplnění, který neni vyplněn). 

Pokud je podpis ověřován na listině, která je v jazyce, které notář či jeho pracovník nerozumí, je nutné předložit překlad vyhotovený soudním tlumočníkem.

Ověření listiny používané v zahraničí:

Pokud je ověřován podpis na listině, která bude použita v zahraničí, je nutné, aby doložku podepsal přímo notář nebo jeho stálý zástupce.

Dokumenty sepisované notářem

Víte v jakých dalších případech potřebujete notáře?

Založení společnosti

Sepsání závěti

Úschova listin

Dědická smlouva

Úschova peněz

Zástavní smlouva

Zřeknutí se dědického práva

Ověření podpisu do zahraničí

Darovací smlouva

Kupní smlouva

Protestace směnek

Režim oddělených jmění

Vypořádání spoluvlastnictví

Předmanželská smlouva

Zúžení SJM

Rozšíření SJM

Převod společnosti

Přímý zápis do Obchodního rejstříku

Založení nadace

Přeměny obchodních korporací

valné hromady

Směnná smlouva

Založení společenství vlastníků jednotek

založení nadačního fondu

potřebujete PORADIT?

Napište nám

JUDr. Martina Herzánová, notářka v Praze

herzanova@notarherzanova.cz

 

 

Recepce

tel: + 420 224 816 178, + 420 224 816 109

mobil: +420 602 368 174, +420 602 360 496