// //

Notářský zápis

Povolání správce pozůstalosti

Správce pozůstalosti je osoba, která po smrti zůstavitele spravuje pozůstalost nebo její část až do skončení pozůstalostního řízení. 

Zůstavitel může povolat správce celé pozůstalosti nebo části pozůstalosti a může i určit, jaké má správce pozůstalosti povinnosti a zda a jak bude odměňován. Povolání správce pozůstalosti vyžaduje formu veřejné listiny, tzn. formu notářského zápisu. 

Dokumenty sepisované notářem

Víte v jakých dalších případech potřebujete notáře?

Založení společnosti

Sepsání závěti

Úschova listin

Dědická smlouva

Úschova peněz

Zástavní smlouva

Zřeknutí se dědického práva

Ověření podpisu do zahraničí

Darovací smlouva

Kupní smlouva

Protestace směnek

Režim oddělených jmění

Vypořádání spoluvlastnictví

Předmanželská smlouva

Zúžení SJM

Rozšíření SJM

Převod společnosti

Přímý zápis do Obchodního rejstříku

Založení nadace

Přeměny obchodních korporací

valné hromady

Směnná smlouva

Založení společenství vlastníků jednotek

založení nadačního fondu

potřebujete poradit?

Napište nám

JUDr. Martina Herzánová, notářka v Praze

herzanova@notarherzanova.cz

Mgr. Dominika Jojková, notářská koncipientka

jojkova@notarherzanova.cz

Mgr. Lenka Vrběcká, notářská koncipientka

vrbecka@notarherzanova.cz

Recepce

tel: +420 224 816 178