// //

Notářský zápis

Založení akciové společnosti

Před založením akciové společnosti ssi musíte promyslet několik velmi důležitých věcí, které jsou potřeba pro sepsání zakladatelské listiny či společenské smlouvy.

Co vše musíte vědět?

1. Obchodní firma – název společnosti

2. Akcionář – kdo jím bude a kolik jich bude

3. Akcie – kolik jich bude a jejich jmenovitou hodnotu

4. Základní kapitál – min. 2.000.000,- Kč 

5. Sídlo – kde bude umístěno

6. Předmět podnikání

7. Který ze systémů vnitřní struktury zvolíte

Dokumenty sepisované notářem

Víte v jakých dalších případech potřebujete notáře?

Založení společnosti

Sepsání závěti

Úschova listin

Dědická smlouva

Úschova peněz

Zástavní smlouva

Zřeknutí se dědického práva

Ověření podpisu do zahraničí

Darovací smlouva

Kupní smlouva

Protestace směnek

Režim oddělených jmění

Vypořádání spoluvlastnictví

Předmanželská smlouva

Zúžení SJM

Rozšíření SJM

Převod společnosti

Přímý zápis do Obchodního rejstříku

Založení nadace

Přeměny obchodních korporací

valné hromady

Směnná smlouva

Založení společenství vlastníků jednotek

založení nadačního fondu

potřebujete PORADIT?

Napište nám

JUDr. Martina Herzánová, notářka

herzanova@notarherzanova.cz

 

 

Recepce

tel: + 420 224 816 178, + 420 224 816 109

mobil: +420 602 368 174, +420 602 360 496