// //

Notářský zápis

Zástavní smlouva

Zástavní smlouva je zajišťovací institut práva a slouží k posílení věřitelovy možnosti dosažení splnění závazku, pokud tak neučiní dlužník dobrovolně. Obecně je nutné sepsat zástavní smlouvu písemně.

V některých případech zástavní smlouva vyžaduje formu veřejné listiny – formu notářského zápisu a pro vznik zástavního práva je třeba zápis do Rejstříku zástav.

My Vám sepíšeme jakoukoliv zástavní smlouvu, přičemž Vám ji můžeme sepsat formou notářského zápisu, který má povahu veřejné listiny. Výhodou sepsání notářského zápisu je možnost jej použít jako jednoznačný důkaz potvrzující pravdivost údajů v případě jakéhokoliv sporu.

Dokumenty sepisované notářem

Víte v jakých dalších případech potřebujete notáře?

Založení společnosti

Sepsání závěti

Úschova listin

Dědická smlouva

Úschova peněz

Zástavní smlouva

Zřeknutí se dědického práva

Ověření podpisu do zahraničí

Darovací smlouva

Kupní smlouva

Protestace směnek

Režim oddělených jmění

Vypořádání spoluvlastnictví

Předmanželská smlouva

Zúžení SJM

Rozšíření SJM

Převod společnosti

Přímý zápis do Obchodního rejstříku

Založení nadace

Přeměny obchodních korporací

valné hromady

Směnná smlouva

Založení společenství vlastníků jednotek

založení nadačního fondu

potřebujete poradit?

Napište nám

JUDr. Martina Herzánová, notářka

herzanova@notarherzanova.cz

Mgr. Karolína Bulíčková, notářská koncipientka

bulickova@notarherzanova.cz

Mgr. Silvie Stoklásková, notářská koncipientka

stoklaskova@notarherzanova.cz

 

 

Gabriela Tylingerová, kancelářská pracovnice

tylingerova@notarherzanova.cz

Recepce

tel: +420 224 816 178, +420 224 816 109

mobil: +420 602 368 174, +420 602 360 496